Informații Generale

E imperativ de știut că în categoria „Români de Pretutindeni” (etnici români) sunt incluși atât candidații moldoveni care au doar cetățenie moldovenească, cât și candidații moldoveni care au cetățenie românească certificată prin cel puțin un act dintre următoarele: certificat de cetățenie românească, certificat de naștere românesc, pașaport românesc cu domiciliul în R. Moldova.

Astfel, în conformitate cu metodologia de școlarizare în cadrul învățământului universitar, românii de pretutindeni pot opta pentru:

  1. locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă;
  2. locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă;
  3. locuri de studii cu plata taxelor de școlarizare.

În cazul locurilor de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă e necesar de reținut că începând din anul universitar 2023-2024, studenții români de pretutindeni vor beneficia de o bursă în cuantum e 900 RON pentru toate ciclurile de studii de învățământ superior.

Întrebări frecvente despre procesul de admitere

Unde găsesc oferta de locuri a universităților de stat din România?

Se găsește pe site-ul central al universității sau pe site-ul facultăților ale universității respective, de regulă, la secțiunea destinată admiterii românilor de pretutindeni (etnicilor români). Uneori, nu este exclus ca oferta să fie comasată cu cea pentru cetățenii români.

În ce perioadă are loc admiterea românilor de pretutindeni?

Perioada de admitere e diferită de la o universitate la alta. Totodată, la unele universități perioada de admitere a românilor de pretutindeni poate să coincidă cu cea a cetățenilor români, pe când la alte universități, perioada de admitere a românilor de pretutindeni poate să aibă o perioadă diferită față de cea a cetățenilor români. Mai mult decât atât, uneori, în cadrul aceleiași universități, perioada de admitere a românilor de pretutindeni poate să difere de la o facultate la alta.

La câte universități se poate de depus dosarul?

Nu există un anumit număr de universități la care se poate de depus dosarul. Astfel, candidatul poate depune dosarul la câte universități dorește.

Pentru câte specializări se poate de optat în cadrul unei universități?

În majoritatea cazurilor, nu există un anumit număr de specializări pentru care se poate de optat. Astfel, candidatul poate opta pentru câte specializări dorește. Totuși, mai sunt câteva universități, într-un număr puțin, care stabilesc o limită a numărului de specializări pentru care se poate de optat.

Există taxe de înscriere și procesare ale dosarelor pentru românii de pretutindeni?

Există 3 situații în acest sens (valabile pentru orice universitate de stat):

  1. când candidații optează doar pentru locuri la buget, atunci românii de pretutindeni nu achită taxe de înscriere și procesare ale dosarului;
  2. când candidații optează doar pentru locuri la taxă, atunci românii de pretutindeni achită  taxe de înscriere și procesare ale dosarului;
  3. când candidații optează atât pentru locuri la buget, cât și pentru locuri la taxă, atunci românii de pretutindeni achită taxe de înscriere și procesare ale dosarului doar pentru specializările la taxă.

Există examene de admitere pentru românii de pretutindeni?

NIVEL LICENȚĂ:

În majoritatea cazurilor, admiterea românilor de pretutindeni se realizează pe bază de dosar, media de admitere calculându-se după o formulă stabilită de universitate sau de fiecare facultate în parte a universității respective.

Totuși, unele universități/facultăți de medicină și farmacie, de teatru și film, de educație fizică și sport, de inginerie, de muzică, de arhitectură, de arte impun examene sau probe de admitere și românilor de pretutindeni.

În anumite cazuri, unele universități cer și o scrisoare de intenție sau un eseu motivațional pentru ca să se poată intra în concursul de admitere;

NIVEL MASTER:

Pentru toate universitățile, concursul de admitere se desfășoară conform metodologiei de admitere a cetățenilor români.

Cum se depune dosarul?

Universitățile optează pentru depunerea on-line a dosarului: fie că se transmite pe o anumită adresă de e-mail, fie că se încarcă pe o anumită platformă de admitere. Totuși, universitățile acceptă depunerea dosarului și prin expedierea acestuia prin poștă sau depunerea în format fizic. Depunerea în format fizic presupune, în majoritatea cazurilor, deplasarea la sediul universității, în România. Cu toate acestea, câteva centre universitare deschid puncte de colectare a dosarelor și în locații de pe teritoriul R. Moldova.

Ce conține un dosar de admitere?

Deși unele acte sunt comune tuturor universităților, există situații în care unele universități cer un set de acte simplificat, pe când unele – un set de acte mai diversificat. Astfel, e necesar de verificat secțiunea pentru constituirea dosarului de admitere pentru fiecare universitate în parte.

Când e sigur că s-a admis în concursul de admitere?

Când se primește Numărul legitimației de Concurs ori pe platforma dedicată admiterii, ori pe adresa de e-mail indicată.

Ce se face după afișarea rezultatelor preliminare?

Odată cu afișarea rezultatelor preliminare, românii de pretutindeni decid dacă doresc să confirme locul obținut sau să nu confirme locul obținut.

Cum se confirmă locul obținut?

Se confirmă în dependență de cerințele universității la care s-a obținut locul. De regulă, sunt 2 modalități:

  1. prin expedierea Anexei 4 de confirmare a locului obținut;
  2. prin depunerea în original a dosarului de admitere la sediul universității/facultății.

Cum NU se confirmă locul obținut?

Pur și simplu nu se expediază Anexa 4 sau nu se depune în original dosarul de admitere la sediul universității/facultății.

Ce este LISTA de AȘTEPTARE?

E o listă în care se regăsesc candidații, care în urma concursului de admitere, nu au avut o medie de admitere suficient de bună ca să se poziționeze cât mai sus în clasament, astfel încât să se regăsească din prima pe loc admis.

Ce se face în cazul în care cineva se regăsește în Lista de Așteptare?

Sunt 2 opțiuni:

  1. se confirmă locul în așteptare, astfel încât să se păstreze șansele obținerii unui loc, care ar putea să devină liber, ca urmare a neconfirmării de către cei care au obținut un loc după afișarea rezultatelor preliminare (ori se confirmă prin expedierea aceleiași Anexe 4, ori prin bifarea în platformă că se dorește redistribuire, ori prin altă metodă menționată de către metodologia internă a universității/facultății respective).
  2. să nu se confirme locul în așteptare (cu alte cuvinte, renunțându-se definitiv).

Ce se face dacă în urma primului tur de confirmări se ajunge din Lista de Așteptare pe loc admis?

Candidații decid dacă vor să confirme locul obținut sau să nu confirme locul obținut.

Cum se confirmă locul obținut după trecerea din Lista de Așteptare pe loc admis, după primul tur de confirmări?

Vezi răspunsul la întrebarea „Cum se confirmă locul obținut?”.

Dacă se obține locul de studii încă de la afișarea rezultatelor preliminare, mai trebuie de confirmat locul obținut și după primul tur de confirmări?

Se face în dependență de prevederile metodologiei de admitere a universității respective.

Odată ce s-a încheiat procesul de admitere, când se prezintă dosarul în original?

Dacă s-a confirmat locul prin depunerea dosarului în original, atunci nu se mai întreprinde nimic. Dacă s-a confirmat locul prin expedierea Anexei 4, atunci dosarul se va prezenta în original până la data limită stabilită de universitatea/facultatea respectivă.