Informații Generale

1) Trebuie să obțină viză cei care au doar cetățenie moldovenească. E neapărat să se dețină pașaport biometric moldovenesc.

2) Viza pentru cetățenii Republicii Moldova se acordă gratuit (până când România va fi inclusă în spațiul Schengen).

3) Viza se obține doar în țara natală.

4) Termenul de soluționare a vizei de studii este, după caz, de până la 60 de zile calculat de la data depunerii documentelor la Consulatul respectiv.

5) Modelul de viză solicitat e de lungă ședere de tip studii (simbol D/SD).

6) Valabilitatea vizei e de 180 de zile și asigură șederea în România pentru 90 de zile cumulate în perioada de valabilitate a acesteia.

7) Solicitanții se prezintă personal, atât la depunerea dosarului, cât și la ridicarea pașaportului cu viză.

În cazul minorilor, aceștia trebuie să fie însoțiți de către cel puțin unul dintre părinți sau de reprezentantul legal, atât la depunerea dosarului, cât și la ridicarea pașaportului.

8) Dovada mijloacelor de întreținere se face prin: recipisa cardului bancar internațional personal al solicitantului de viză, obținută de la banca emitentă a cardului bancar, sau extrasul contului bancar (unde este cazul).

9) Programarea necesară pentru depunerea dosarului se realizează doar on-line, accesând link-ul de mai jos:

http://eviza.mae.ro/ro_home 

După ce se obține programarea, aplicanții trebuie să se prezinte la Consulat, în ziua și ora programate, pentru a depune dosarul în format fizic.

10) Se selectează Consulatul sub a cărui competență se află localitatea în care se are rezidența (Exemplu: dacă se are rezidența în raionul Ungheni, nu se poate de selectat Consulatul din Chișinău sau Cahul. Trebuie să se selecteze Consulatul din Bălți). În ce raioane își are competența fiecare Consulat se poate vedea aici.

11) Pentru a face rost de Ghidul complet și detaliat despre procesul de obținere a vizei în scop de studii, precum și de modelul de completare a cererii on-line pentru obținerea vizei inclus în ghid, accesați link-ul de mai jos:

https://drive.google.com/file/d/1K5dADhgNh6MCmEl0kpS-xJPhKoYeetR9/view?usp=sharing .