Informații Generale

E imperativ de știut că în categoria „Români de Pretutindeni” (etnici români) sunt incluși atât candidații moldoveni care au doar cetățenie moldovenească, cât și candidații moldoveni care au cetățenie românească certificată prin cel puțin un act dintre următoarele: certificat de cetățenie românească, certificat de naștere românesc, pașaport românesc cu domiciliul în R. Moldova.

Astfel, admiterea la studii preuniversitare în România a candidaților din Republica Moldova, pe locuri bugetate, se poate realiza prin 2 metode:

  1. Prin procesul general de admitere al românilor de pretutindeni (etnici români), care asigură înscrierea pe locuri bugetate doar în clasele a 9-a și a 10-a;
  2. Pe cont propriu, ceea ce permite înscrierea pe locuri bugetate în ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Procesul general de admitere al românilor de pretutindeni pe locuri bugetate

Procesul respectiv asigură înscrierea candidaților din R. Moldova pe locuri bugetate doar în clasele a 9-a și a 10-a. Un anumit număr de locuri bugetate poate fi cu bursă de etnic român, pe când restul numărului de locuri bugetate poate fi fără bursă de etnic român. Totuși, în dependență de anumiți factori luați în considerare de către autoritățile competente, la afișarea rezultatelor finale, toți candidații ar putea să se regăsească înscriși pe locuri bugetate cu bursă de etnic român. Valoarea bursei de etnic român pentru ciclul preuniversitar e de 65 de euro.

Procesul general de admitere este desfășurat de către Inspectoratul Școlar Județean din Iași (ISJ Iași). Prin urmare, informația completă despre acest proces poate fi identificată accesând link-ul de mai jos:

http://www.isjiasi.ro/index.php/examene-si-concursuri2/admitere/admitere-elevi-din-republica-moldova .

De regulă, se organizează în a doua jumătate a lunii iulie, perioadă stabilită de ISJ Iași și comunicată pe link-ul de mai sus. Se desfășoară exclusiv în format on-line. Astfel, într-o perioadă stabilită, în intervalul orar 8:00-16:00 este deschisă o platformă în care se încarcă actele necesare pentru a putea fi inclus în concursul de admitere.

La concursul de admitere pot participa atât candidații care au terminat doar 8 clase, cât și cei care au terminat 9 clase. În cazul celor, care au terminat 8 clase, înscrierea se face doar în clasa a 9-a în România, pe când cei care au terminat 9 clase, în dependență de preferințe, pot opta pentru ca înscrierea să se facă în clasa a 9-a sau în clasa a 10-a în România).

Procesul de admitere pe cont propriu pe locuri bugetate

În cazul respectiv, românii de pretutindeni pot fi admiși pe locuri bugetate în cadrul ciclului primar, secundar și liceal. În acest scop, părinții candidaților contactează direct instituția la care doresc să fie admis elevul. Provocarea din cadrul acestei opțiuni constă în obținerea avizului conducerii unității școlare din România pentru înscrierea pe loc bugetat, în conformitate cu „Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”. Totuși, din cauza autonomiei extinse a instituțiilor preuniversitare, conducerea unității școlare poate să ofere avizul cu condiția că se acceptă de către candidat înscrierea pe loc cu plata taxelor de școlarizare.