Informații Generale

Posesorii vizei în scop de studii, ajunși sau care vor ajunge la studii în România, vor trebui să obțină permisul de ședere în scop de studii pentru o ședere legală pe teritoriul României.

Perfectarea permisului de ședere se face doar de persoanele care au aplicată viza în pașaportul biometric moldovenesc.

Valabilitatea permisului de ședere în scop de studii acoperă termenul ciclului de studiu.

Posesorii permisului de ședere în scop de studii pot fi încadrați în câmpul muncii pe teritoriul României fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.
Astfel, NU se permite angajarea la 2 joburi part-time;  studentul se poate angaja la 2 joburi, însă orele cumulate lucrate la ambele joburi trebuie să fi de 4 ore.

Etapele perfectării permisului de ședere

Dosarul pentru obținerea permisului de ședere se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Dosarul pentru obținerea permisului de ședere se depune la INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI în orașul reședință al județului în care se află persoana. În continuare se poate de accesat link-ul pentru a afla informație privind adresa și orarul de funcționare al diferitor servicii oferite de Inspectorat, pentru județul respectiv: https://igi.mai.gov.ro/contact/.

Cererea de acordare a dreptului de ședere se soluționează în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În orașe cu multe centre universitare și instituții preuniversitare (Iași, București, etc.), e recomandat ca să se facă programare on-line. Programarea se face accesând link-ul dat: https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/. Procesul e similar celui de obținere a vizei: se completează cu datele personale, se încarcă pachetul de acte cerut, se trimite spre validare și, dacă e totul în regulă, se primește data și ora programării.
În orașele cu mai puține centre universitare și instituții preuniversitare se poate de stat și în rând viu, nefiind necesară programarea on-line.

Plata permisului de ședere

Cei admiși la BUGET atât CU BURSĂ, cât și FĂRĂ BURSĂ sunt scutiți de plata taxelor pentru obținerea permisului de ședere și NU trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere.

Pentru cei admiși la CONTRACT, există două situații de achitare a TAXELOR pentru obținerea permisului de ședere:

1) dacă SE ACHITĂ CONTRACTUL ÎN LEI ROMÂNEȘTI, e necesar de achitat contravaloarea în lei românești a taxei consulare de 120 de EURO, la cursul zilei al BNR;

2) dacă SE ACHITĂ CONTRACTUL ÎN VALUTĂ (cont propriu valutar), e necesar de achitat contravaloarea în lei românești a taxei consulare de 120 de EURO, la cursul zilei al BNR, și 259 de LEI ROMÂNEȘTI, reprezentând contravaloarea permisului de ședere.

Acte necesare

 1. Cerere;
 2. Document de trecere a frontierei, conținând viza în scop de studii (pașaport, titlu de călătorie, etc.), original și copie;
 3. Aprobarea de Școlarizare (scrisoare de acceptare la studii);
 4. Adeverința de elev/student – adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se face dovadă că sunt înscriși la studii la o instituție de învățământ de stat ori particulară, acreditată sau autorizată provizoriu potrivit legii, forma învățământ de zi, inclusiv participarea la cursuri de doctorat, în baza aprobării ministerului de resort;
 5. Dovadă a deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie):
  Pentru cei care stau la cămin, e suficient contractul de cazare încheiat cu administrația căminului;
  Pentru cei care stau la chirie, nu e obligatoriu contract de închiriere înregistrat la ANAF, ci e suficient contract de comodat;
 6. Adeverință medicală (NU e valabilă adeverința medicală din Republica Moldova. Se face rost de la medicii arondați pentru liceul/colegiul/școala profesională/Universitatea/facultatea respectiv(ă) sau de la o clinică de stat/privată, în localitatea în care ați fost admiși.)
 7. Taxenumai în cazul celor admiși la contract (vezi detalii mai sus);
 8. Dovadă a mijloacelor de întreținere – în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel puțin 6 luni (numai în cazul celor admiși la CONTRACT, acesta fiind achitat în VALUTĂ).

Diverse:

În cazul în care permisul de ședere în scop de studii este pierdut, atunci la reobținerea acestuia se prezintă același set de acte, numai că se achită taxele pentru obținerea acestuia, indiferent că sunteți la buget sau taxă.

În cazul în care pe parcursul anilor de studii se schimbă numărul străzii, strada, numele sau prenumele, localitatea, conform legii, e necesar de modificat și permisul de ședere în scop de studii. Pentru cei admiși la BUGET, DOAR la prima obținere a permisului de ședere sunt scutiți de plata taxei de obținere (per ciclu de studii). Ulterior, la reobținerea sau modificarea acestuia, taxa de obținere este achitată de ABSOLUT TOȚI.

În cazul în care, din anumite motive, licența/masterul/doctoratul este abandonat(ă) pe parcursul primului an și între timp s-a ajuns în posesia permisului de ședere în scop de studii, la o ulterioară admitere la același ciclu va fi necesară o nouă viză de studii și, respectiv, un nou permis de ședere (această aserțiune e valabilă numai în cazul în care prin schimbarea profilului de studiu sau a specializării profesionale, se depăşeşte durata totală a şederii prevăzută pentru studiile anterioare).

Prelungirea permisului de ședere în scop de studii

Prelungirea permisului de ședere se realizează doar de către persoanele care au încă permis de ședere valabil.

Se consideră prelungire de permis DOAR dacă se respectă ordinea respectivă: STUDII PREUNIVERSITARE > LICENȚĂ > MASTER > DOCTORAT.

Dosarul pentru prelungirea permisului de ședere se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui deținut.

Toate prevederile atribuite procesului de obținere a permisului de ședere în scop de studii sunt VALABILE și procesului de prelungire a permisului de ședere:
– prevederile pot fi accesate aici.

Astfel, actele utilizate pentru prelungirea permisului de ședere sunt ACELEAȘI ca și în cazul obținerii permisului de ședere, cu excepția faptului că pentru prelungire NU MAI ESTE NEVOIE de o nouă viză.

Dosarul pentru prelungirea permisului de ședere se depune la INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI din NOUL oraș reședință al județului în care se află persoana (sau la același Inspectorat, dacă persoana va studia în continuare în același județ).

Întrucât unele Aprobări de Școlarizare ajung târziu la secretariatul facultăților și contractul de cazare se încheie cu administrația căminului la sfârșit de septembrie (unde este cazul), dosarul pentru prelungirea permisului de ședere se poate depune și în intervalul de o lună rămas până la expirarea permisului de ședere curent. În acest caz, de cele mai multe ori, persoana primește avertisment din partea inspectorului la prezentarea dosarului pentru prelungirea permisului de ședere.

În timpul prelungirii permisului de ședere, solicitantul NU TREBUIE să părăsească teritoriul României după data de expirare a permisului actual dacă NU ARE vreo dovadă de la IGI că persoana a fost și a depus pentru prelungire (implicând faptul că de la data de expirare a permisului actual până la primirea celui nou, persoana nu trebuie să părăsească România).